f Gabinet psychoterapeutyczny Anna Mucha
Wczytywanie strony

Zmieniasz się wtedy, gdy stajesz się naprawdę tym, kim jesteś,
a nie wtedy, gdy starasz się być tym, kim nie jesteś

"Poszukiwanie siebie" Jerzy Mellibruda

Homepage Bottom Icon

Witam
serdecznie

na stronie mojego gabinetu psychoterapeutycznego.
Znajdą Państwo tutaj podstawowe informacje dotyczące oferty pomocy, moich kwalifikacji oraz dane kontaktowe, które umożliwią nam spotkanie.
Zajmuję się udzielaniem wsparcia psychologicznego osobom dorosłym, które poszukują pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi.
W pracy z klientem prezentuję integracyjne podejście psychoterapeutyczne, to znaczy, że korzystam z dorobku różnorodnych szkół psychoterapeutycznych. Jest dla mnie ważne budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej opartej o empatyczne rozumienie oraz akceptację i szacunek drugiej osoby. Oferuję psychoterapię indywidualną poprzedzoną konsultacjami psychologicznymi, które umożliwią określenie odpowiedniej formy pomocy.

Podjęcie odpowiedzialności to zasadniczy krok w procesie terapeutycznym.
Gdy już człowiek rozpozna swój udział w tworzeniu własnego trudnego położenia,
zdaje sobie sprawę, że on i jedynie on ma moc, by sytuację zmienić

"Dar terapii" I. Yalom

Oferta terapeutyczna

O mnie

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą integracyjnym i psychologiem. Ukończyłam Integracyjny Program Szkolenia Psychoterapeutów akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Doświadczenie zawodowe Kwalifikacje i wykształcenie
Doświadczenie zawodowe zdobywam współpracując z ośrodkami świadczącymi pomoc psychologiczną, m.in. Poradnią Zdrowia Psychicznego, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Prowadzę w nich psychoterapię indywidualną dla osób, które określają swoje problemy w kategoriach medycznych w postaci zaburzeń nerwicowych – lękowych i depresyjnych, zaburzeń związanych ze stresem i adaptacją, zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń osobowości i innych. W Ośrodku zajmuję się również psychoterapią grupową dla dorosłych, którzy wychowywali się w rodzinach z problemem alkoholowym, doświadczali przemocy psychicznej i fizycznej, braku poczucia bezpieczeństwa, oparcia i miłości w rodzinie.

Odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie. W pracy psychoterapeutycznej systematycznie korzystam z superwizji klinicznych certyfikowanego superwizora PTP (są to spotkania polegające na konsultowaniu pracy zawodowej oraz innych kwestii związanych z wykonywaniem pracy psychoterapeuty).

Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (DDD).
JavaScript

51292 Tweets published

„Człowiek jest prawdziwie Paskalowską trzciną chwiejącą się na wietrze.
Ale może właśnie dzięki tej chwiejności jest tak niezłomny
w swym rozwoju, dostosowuje się wciąż do nowych sytuacji,
wciąż się zmienia, a jednak takim samym zostaje.”

Antoni Kępiński

Oferta terapeutyczna

Oferta
terapeutyczna

W gabinecie psychoterapeutycznym proponuję profesjonalną pomoc w formie psychoterapii indywidualnej, poprzedzonej konsultacjami psychologicznymi.
Pomoc psychoterapeutyczna jest dopasowywana do konkretnego problemu, który wspólnie określamy podczas pierwszych spotkań – konsultacji psychologicznych. Trwają one jedno lub dwa spotkania podczas, których omawiany jest problem i ustalana jest najodpowiedniejsza dla klienta forma pomocy (psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia par, konsultacja psychiatryczna czy wizyta u innego specjalisty).
Psychoterapia indywidualna (dla dorosłych) obejmuje od kilku do kilkudziesięciu spotkań z terapeutą w zależności od specyfiki zgłaszanych problemów oraz indywidualności klienta. Szczegóły terapii - jej cele, przebieg oraz przewidywany czas trwania omawiany jest na wstępnych konsultacjach oraz określony w kontrakcie terapeutycznym. Spotkania odbywają się regularnie, najczęściej raz w tygodniu, trwają 50 minut.
Pracuję w nurcie integracyjnym, korzystam z osiągnięć różnych, współczesnych podejść psychoterapeutycznych, m.in. podejścia humanistycznego, egzystencjalnego, poznawczo-behawioralnego oraz psychodynamicznego. Sesje terapeutyczne w tym nurcie polegają na rozmowie, podczas której analizujemy własne myśli, przekonania i emocje. Uczymy się dostrzegać ich wpływ na codzienne zachowanie i relacje z innymi ludźmi. Czasem posługujemy się zapisywaniem ważnych myśli, uruchamianiem wyobraźni, rysowaniem, odgrywaniem ról czy pozwalaniem sobie na przeżywanie silnych, tłumionych uczuć.

Ale ja chyba nie zawsze wiedziałem jak się o siebie troszczyć

"Mały Książę" Antoine'a de Saint Exupery

Oferta terapeutyczna

Kiedy
się zgłosić

Jeśli obserwujesz u siebie:
  • nasilone przeżywanie przykrych, bolesnych uczuć takich jak niepokój i lęk, rozdrażnienie, smutek i przygnębienie, poczucie wewnętrznej pustki i braku sensu życia, utratę nadziei czy spadek energii życiowej
  • trudności w zaspokajaniu ważnych dla siebie potrzeb w relacji z ludźmi, np. z rodzicami, współpracownikami, partnerem, dziećmi
  • problemy w relacji ze sobą - wrogość wobec siebie, negowanie własnej wartości lub brak akceptacji i szacunku dla samego siebie
  • trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi
  • doświadczanie kryzysu emocjonalnego
  • ciekawość odkrywania samego siebie
to psychoterapia może stanowić dla Ciebie odpowiednią formę pomocy.

„Człowiek ma wrodzoną skłonność do samorealizacji”

Karen Horney

O psychoterapii

O psychoterapii

Psychoterapia przeznaczona jest dla osób, które chcą dokładniej przyjrzeć się swojemu życiu, wprowadzić zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania, tak by żyć lepiej i pełniej. Podczas sesji klient dociera do swoich emocji, myśli oraz przekonań na temat siebie, innych i otaczającego go świata. Spotkania psychoterapeutyczne stwarzają okazję do wyrażenia tłumionych uczuć, zmiany dysfunkcjonalnych przekonań oraz do uczenia się budowania nowych form relacji.
Chciałabym zainteresować Państwa zagadnieniami związanymi z psychologią, w związku z tym zamieściłam poniżej wybrane fragmenty z książek, które moim zdaniem są godne polecenia. Ich lektura poszerza naszą świadomość, pobudza do intelektualnych wędrówek oraz odkrywa przed nami nowe, głębsze oblicze znanych spraw.
O innym sposobie
zmiany samego siebie
Dotkliwa frustracja dziecięcych
potrzeb jako źródło
negatywnych doświadczeń
Fragment rozdziału O innym sposobie zmiany samego siebie z książki „Poszukiwanie siebie” Jerzego Mellibrudy (Warszawa, 2001, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

Każdy z nas podejmował wysiłki zmieniania samego siebie, stawania się innym człowiekiem, niż jest. Wysiłki te, mniej lub bardziej uporczywie, przynoszą różne rezultaty, ale wynikają z założenia, że trzeba się stać innym, niż się jest lub innym, niż się było do tej pory. Każdy z nas spotkał co najmniej kilka osób, które próbowały, z różnymi skutkami, zmieniać go. Próby te wynikały na ogół z niezadowolenia czy negatywnej oceny tego, co jest oraz pragnienia lub nakazu osiągnięcia jakiegoś stanu idealnego własnej osoby. U podstaw takiej zmiany samego siebie leży więc chęć odcięcia się od jakiejś części samego siebie, zwalczenia czegoś w sobie. Podejmując próbę zmiany, człowiek staje się swym przeciwnikiem.

Istnieje również inna droga dokonywania zmian w sobie. Nazwijmy ją, paradoksalnie, koncepcją zmiany. Można by ją ująć następująco: ZMIENIASZ SIĘ WTEDY, GDY STAJESZ SIĘ NAPRAWDĘ TYM, KIM JESTEŚ, A NIE WTEDY GDY STARASZ SIĘ BYĆ TYM, KIM NIE JESTEŚ. Zmiana kształtu własnej osoby nie musi polegać tylko ma uporczywych próbach jednostki lub innych ludzi zmienia tego, co jest na coś innego. Zmiana w człowieku może dokonywać się przez zaangażowanie jego wysiłków i czasu w proces stawania się tym, kim naprawdę jest. Oznacza to dążenie do wchodzenia w pełny kontakt ze wszystkim, co się dzieje w człowiek, ze wszystkimi częściami własnej osoby; przezwyciężenia wewnętrznego rozdarcia, jednoczenie przeciwstawnych oraz zwalczających się części samego siebie, stawanie się własnym sojusznikiem i sprzymierzeńcem.

Zmienianie się w taki sposób nie będzie więc specjalnym zadaniem, wykonywanym na zamówienie i według gotowych wzorców, lecz stanie się tym, czym jest w swej istocie – rezultatem pełnego i zaangażowanego uczestnictwa w procesie życia. Życie jest nieustanną zmianą, żyć w pełni – to zmieniać się. Zmieniać się tak, aby w różnych sytuacjach, wydarzeniach, zadaniach i reakcjach utrzymywać stały i pełny kontakt z samym sobą i ze światem.

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50 min) – 100zł
Psychoterapia indywidualna (50 min) – 100zł
Psychoterapia małżenska/par (90 min) – 150zł

Kontakt

W celu umówienia się na konsultację indywidualną lub uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt
tel.: +48 506 897 649
email: mucha.terapia@gmail.com
email: anna.mucha@psychologmucha.pl
Spotkania odbywają się w
Centrum Medycznym Św. Łukasza
przy ulicy Mściwoja II 13
w Kartuzach
 

Project Page With Video

Published on January 21st by Admin Category: Photography, Website Design Tags: minimal, web, design, inspiration

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Placerat sit? In pulvinar a in a, et, proin?

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec!

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Dapibus et. Nec! Aliquam hac, porttitor? Hac dis!

Project Details
Design
Development
Client Details

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Placerat sit? In pulvinar a in a, et, proin? Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec! Aliquam hac, porttitor?

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec!

×
Project Image

Project Page With Featured Photo

Published on January 21st by Admin Category: Photography, Website Design Tags: minimal, web, design, inspiration

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Placerat sit? In pulvinar a in a, et, proin?

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec!

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Dapibus et. Nec! Aliquam hac, porttitor? Hac dis!

Project Details
Design
Development
Client Details

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Placerat sit? In pulvinar a in a, et, proin? Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec! Aliquam hac, porttitor?

Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec!

×
Project Image

Your Blog Post Title Goes Here!

Published on January 21st by Admin Category: Photography, Website Design

Photos in Portfolio and News are property of Sean McCabe and pixelpixelpixel.com Placerat sit? In pulvinar a in a, et, proin? Sit sagittis aliquet cras, rhoncus cras arcu odio risus a, auctor urna. Mus magna pulvinar, velit turpis parturient! Proin et. Enim mid proin mid eu augue odio elementum? Nunc odio ac! Dapibus et. Nec! Aliquam hac, porttitor?

I do not fear computers. I fear the lack of them. Porta natoque lacus urna cum, dictumst a risus facilisis, lundium, mid nisi lundium amet vel sit cursus proin in! Isaac Asimov

Velit integer elit lacus ut enim nascetur augue proin magnis, turpis mus phasellus, placerat cursus scelerisque augue scelerisque, habitasse, et lectus? Porta natoque lacus urna cum, dictumst a risus facilisis, lundium, mid nisi lundium amet vel sit cursus proin in!

Lorem pulvinar penatibus in tortor porta purus auctor nisi lectus nascetur, porta? Turpis turpis? Lundium placerat ac eu adipiscing porttitor, et diam vut et! Cum augue! Massa arcu scelerisque pulvinar? Proin dictumst. Porttitor tincidunt egestas!

×